Psichologas – psichoterapeutas Antanas Grigas

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA:
 

Metai Įstaiga
1991 Vilniaus universitetas Psichologas, psichologijos dėstytojas
1996 Mokyklų psichologinės tarnybos centras Struktūrinė – strateginė šeimos psichoterapija
2002 Praktinės psichologijos studijų centras Klinikinės psichodiagnostikos mokymo kursai
2006 Vilniaus universitetas Individualiosios psichodinaminės psichoterapijos psichoterapeutas
2008 LR Švietimo ir mokslo ministerija I -a kvalifikacinė (eksperto) psichologo kategorija
2011 Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba Atestuotas vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą
 2013  Sveikatos mokslų universitetas  Kognityvinė-elgesio psichoterapija

DARBO IR VEIKLOS PATIRTIS:

Metai Įstaiga Pareigos
1991 – 1993 Visagino lietuvių vidurinė mokykla psichologas
1993 – 1996 Mokyklų psichologinių tarnybų centro Ignalinos skyrius vyr. psichologas
1996 – 1997 Visagino savivaldybės Rūpybos ir sveikatos apsaugos skyrius psichologas
1997 – 1998 Visagino psichologinė – pedagoginė tarnyba psichologas
1996 – 2002 Ignalinos raj. pedagoginė – psichologinė tarnyba psichologas
2000 – iki dabar NVO Trečiojo amžiaus universiteto Visagino filialas psichologijos dėstytojas
2002 – 2007 Visagino savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros skyriaus Pedagoginė – psichologinė tarnyba vedėjas
2004 – 2007 NVO Telefoninės psichologinės pagalbos tarnyba ,,Rusakalbių linija” įkūrėjas, vadovas ir konsultantas
2004 – iki dabar Ignalinos raj. Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras psichologas

Dalyvavau A.P.P.L.E. studijose;
taip pat šeimų konsultavimo, pagarbių šeimos santykių kūrimo,
narkotikų kontrolės, narkomanijos prevencijos ir ankstyvosios intervencijos,
profesinio, vaikų ir paauglių psichologinio konsultavimo,
pagalbos krizinėje situacijoje,
vaizdo įrašų taikymo vaikų elgesio sutrikimų terapijoje,
savižudybių prevencijos, darbo su rizikos grupės vaikais ir paaugliais,
paslaugų globėjams ir įtėviams teikimo seminaruose;
konsultavimo atvejų analizės bei profesinės priežiūros grupėse;

Nuolat tobulinu praktinio darbo su klientais, asmenybės įvertinimo, atskirų metodikų taikymo įgūdžius.
Skaitau paskaitas mokiniams, mokytojams, tėvams, taip pat soc. darbuotojams ir psichologams Ignalinos, Zarasų, Rokiškio ir Švenčionių rajone bei Visagino mieste.
Vedu grupinius užsiėmimus bei mokymus mokiniams, mokytojams, rizikos grupės šeimų atstovams bei būsimiems globėjams ir įtėviams.
Esu paskelbęs 10 straipsnių respublikinėje ir rajoninėje spaudoje bei internete.